Monthly Archives Czerwiec 2018

Czy wierzę w Rodzicielstwo Bliskości?

12882149123_6b03311c0e_o

Pytanie o to czy wierzę w Rodzicielstwo Bliskości (RB) jest czymś, co przewija się przez moje myśli i rozmowy z ludźmi całkiem regularnie. Żyjemy w świecie, w którym ważna jest tożsamość bazująca na etykietach: bycie wyznawcą jakiejś religii, fanem jakiegoś klubu sportowego, wyborcą partii etc. W świecie, w którym nie zadajemy sobie trudu pytania o osobiste znaczenie tych preferencji, nasze kontakty sprowadzają się do krótkiego rozeznania: swój albo inny, bez potrzeby i chęci zejścia głębiej, wysłuchania, zrozumienia lub choćby zadania pytania, które mogłoby nam samym coś ważnego uświadomić.

Czy ja jestem rodzicem RB? Psychologiem RB? Częścią rodziny czy środowiska RB? Zupełnie odległe wydają mi się odpowiedzi, w których mam wybór tylko zerojedynkow...

Read More