PSYCHOTERAPIA

Psychoterapię rozumiem jako proces wewnętrznej przemiany, której efektem jest poprawa jakości życia. Uważne towarzyszenie w tym procesie (jak rozumiem swoją rolę) może być przydatne, jeśli potrzebujesz:

  • zmiany lub wsparcia w zmianie, którą już podjąłeś (np. nowa praca, rozwód, ukończenie studiów etc.);
  • lepszego zrozumienia i dystansu wobec trudnych emocji (towarzyszy Ci np. lęk, bezradność, frustracja);
  • odzyskać energię i radość życia – towarzyszy Ci obniżony nastrój, depresja;
  • przyjrzeć się relacji z ważną dla Ciebie osobą (np. partnerem, szefem, dzieckiem) – zrozumieć i pokonać trudności, które są Waszym udziałem;
  • wsparcia w kryzysie, kiedy czujesz że zawiodły dotychczasowe sposoby radzenia sobie z nim;
  • rozmowy z bezstronną osobą w atmosferze akceptacji i braku oceny – aby zyskać świeże spojrzenia na ‘stare’ sprawy;
  • rozwiązać konkretny problem, z którym próbujesz sobie poradzić.

Zapraszam na spotkania indywidualne. Pierwszych kilka sesji (3-5) ma charakter konsultacyjny – to czas, by wzajemnie się poznać, określić cele pracy oraz podjąć decyzję, czy właśnie nasze spotkania (ze mną, w paradygmacie Gestalt, w procesie psychoterapii etc) pozwolą osiągnąć zamierzone cele. Jeśli zdecydujemy się na dalszą pracę – stworzymy kontrakt terapeutyczny, w którym umówimy się na cele pracy jak i ilość spotkań. Spotkania konsultacyjne nie zobowiązują do podjęcia procesu psychoterapii.

Sesja (zarówno konsultacyjna jak i terapeutyczna) trwa 50 minut. Cena: 120 zł.